CÁCH TẠO THƯ MỤC TRÊN SERVER CÔNG TY THÀNH Ổ ĐĨA TRÊN MÁY LAPTOP

(SỬ DỤNG ONLINE TỪ XA)

B1. Nhấn tổ hợp phím WINDOW + R, vào bảng RUN như hình bên

B2. Tại dòng Open gõ \\mtechjsc.ddns.net, nhấn OK

B3. Hiện bảng sau đây, nhập user/pass được cấp để vào server của MTECH, nhấn OK để đăng nhập.

B4. Chọn thư mục cần thêm vào Laptop, bấm chuột phải chọn thẻ Map network drive… như hình dưới:

B5. chọn tên ổ cần đặt và nhấn FINISH, theo hình bên:

B6. Vào This PC / My computer để thấy ổ đĩa đã hiện lên.

B7. Vào Server và sử dụng như ổ đĩa của Laptop/PC