DỰ ÁN TIÊU BIỂU

NHÀ MÁY XI MĂNG XUÂN THÀNH

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành.
Quy mô: 6 triệu tấn xi măng/năm.
Địa điểm: Thanh Liêm, Hà Nam.

display this

display this

NHÀ MÁY XI MĂNG THÀNH THẮNG


Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Thành Thắng.
Quy mô: 4,6 triệu tấn xi măng/năm.
            + Dây chuyền 1: 2,3 triệu tấn xi măng/năm
            + Dây chuyền 2: 2,3 triệu tấn xi măng/năm
Địa điểm: Thanh Liêm, Hà Nam.


NHÀ MÁY XI MĂNG LONG SƠN


Quy mô: 4,6 triệu tấn xi măng/năm.
Địa điểm: Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

display this

display this

NHÀ MÁY XI MĂNG LIÊN KHÊ


Quy mô: 3,3 triệu tấn xi măng/năm.
Địa điểm: Thanh Liêm, Hà Nam.