THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

TT TÊN DỰ ÁNNỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỦ ĐẦU TƯNĂM
1 Dự án thiết kế XD Trung tâm quản lý, đón tiếp & thương mại – Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam tại xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi. Thiết kế xây dựng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng QH 2011
2 Dự án thiết kế XD Nhà hàng ẩm thực – Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam tại xã Trà Bùi- Trà Bồng- Quảng Ngãi. Thiết kế xây dựng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng QH 2011
3 Dự án thiết kế Nhà dịch vụ– Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam tại xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Thiết kế xây dựng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng QH 2014
4 Thiết kế xây dựng Hạng mục nhà ở cán bộ & công nhân tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm – tỉnh Hà Nam Thiết kế xây dựng Công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group 2014
5 Thiết kế xây dựng Khách sạn Thành Thắng tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn – tỉnh Ninh Bình. Thiết kế xây dựng Công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group 2014
6 Dự án thiết kế XD Nhà hội nghị – Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam tại Trà Bùi- Trà Bồng- Quảng Ngãi. Thiết kế xây dựng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng QH 2016
7 Thiết kế xây dựng Hạng mục nhà ở cán bộ & công nhân của công ty tại Gia Thanh, Gia Viễn – tỉnh Ninh Bình. Thiết kế xây dựng Công ty cổ phần đầu tư Thành Thắng Group 2017